Securinet Holding AS – SecuriNet AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Det berørte marked oppgis å være overvåkende alarmsystemer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.07.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Securinet Holding AS (org.nr. 986 962 484), kjøp av 100 prosent av aksjene i SecuriNet AS (org.nr. 979 899 408).Meldt til Konkurransetilsynet