Securitas AS – Infratek Security Solutions AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Elektronisk sikkerhetsutstyr og sikkerhetssystemer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.07.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Securitas AS (org.nr. 920 144 950) erverver 100% av aksjene i Infratek Security Solutions AS (org.nr. 989 167 588)