Securitas AS – Vaktvesenet AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Sikkerhetsbransjen

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.08.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Securitas AS (org. nr. 920144950) erverver 100 % av aksjene i Vaktvesenet AS (org. nr. 976579488)