Segula III L.P. – Kemetyl Holding AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for kjemiske produkter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Segula III L.P. (fransk org.nr. LP9873), kjøp av 50 prosent av aksjene i Kemetyl Holding AB (svensk org.nr. 556714-8779).Meldt til Konkurransetilsynet