Segulah Acuminata Holding AB – Scan Coin Group AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kontanthåndtering

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.10.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Segulah Acuminata Holding AB (org. nr. 556759 – 9542, Sverige) erverver samtlige aksjer i Scan Coin Group AB (org. nr. 556091 – 7337, Sverige)