Segulah Vav AB – Almondy Holding AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Frossen dessert og kaker

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.06.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Segulah Vav AB (org. nr. 556738-4002, Sverige) erverver 100 % av Almondy Holding AB (org. nr. 556454-9094, Sverige)