Seks investeringsfond – Locus AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: utvikling, markedsføring og salg av mobile kommunikasjonsløsninger, kontrollromssystemer, samt verktøy og systemer for elektroniske kartdata og annen forretningsmessig virksomhet i tilknytning til geografiske infomasjonssystemer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.07.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Investeringsfondene Swedestart Tech KB (org.nr. 969674-7725, Sverige), CapMan Equity VII A LP (org.nr. 306, Guernsey), CapMan Equity VII C LP (org.nr. 308, Guernsey), CapMan Equity Sweden KB (org.nr. 969683-1321, Sverige), Yewtree Fund Investments Private Limited (org.nr. 200104084M, Singapore) og Maneq Fund 2004 KY (org.nr. 1863436-1, Finland), kjøp av 100 prosent av aksjene i Locus AS (org.nr. 935 166 438).Meldt til Konkurransetilsynet