Sektor Holding AS – Sektor Fond I AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.03.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Sektor Holding AS (org. nr. 998934078) erverver kontroll opver Sektor Fond I AS (org. nr. 997761154)