Selvaag Vinterpark AS / Canica AS – Vinterparken Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utbygging av eiendoms- og destinasjonsutviklingsprosjekt - vinterparken

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.02.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Selvaag Vinterpark AS (org.nr. 912 617 084) og Canica AS (org.nr. 938 701 237) oppretter fellesforetaket Vinterparken Holding AS med  henholdsvis 50 % og 41,67 % av aksjene