Semper AB – Small People AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for barnemat

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.09.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Semper AB (svensk org.nr. 556037-5668), kjøp av 49 prosent av aksjene i Small People AS (org.nr. 976 490 460), et hittil heleid datterselskap av Tine BA (org.nr. 947 942 638). Semper AB og Tine BA vil etter oppkjøpet ha felles kontroll over Small People AS.Meldt til Konkurransetilsynet