Senhold 3 Oy – Treston Oy

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Lagersystemer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.11.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Senhold 3 Oy (org. nr. 2441245-6, Finland) erverver 100 % av aksjene i Treston Oy (org. nr. 0581123-2, Finland)