Sense Intellifield AS – Systems In Motion AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: systemer for sanntid visualisering og fjernstyring i petroleumsvirksomheten

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.09.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Sense Intellifield AS (org.nr. 985 715 726), oppkjøp av den samlede virksomheten i Systems In Motion AS (org.nr. 971 202 165), overføring av denne virksomheten til et nytt selskap, SIMsub AS (under stiftelse).Meldt til Konkurransetilsynet