Senter for sykepleieservice AS – Medi Nor AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: innen salg av helse- og sykepleieprodukter gjennom bandagistforretninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.10.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Senter for sykepleieservice AS (org.nr. 975 798 399), oppkjøp av Medi Nor AS (org.nr. 942 308 191).Meldt til Konkurransetilsynet