Senterbok AS – Giske Libris AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for bøker og papir

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Senterbok AS (org.nr. 952 760 440), oppkjøp av Giske Libris AS (org.nr. 937 682 921).Meldt til Konkurransetilsynet