Senterbok AS – Nesodden Bokhandel AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for bøker og papir

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Senterbok AS (org.nr. 952 760 440), oppkjøp av Nesodden Bokhandel AS (org.nr. 936 842 402).Meldt til Konkurransetilsynet