Sentermat AS – Steiro Mat AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Sentermat AS (org.nr. 989 607 464), oppkjøp av Steiro Mat AS (org.nr. 986 639 950).Meldt til Konkurransetilsynet