SES Capital SA – ND Satcom AG

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for infrastruktur for satellittbasert overføring

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

SES Capital SA (belgisk org.nr. 108498), oppkjøp av ND Satcom AG (tysk org.nr. HRB1767).Meldt til Konkurransetilsynet