Setra Group AB – Barkevik Bruk AS / Bresk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon av listverk og utleie av eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.03.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Setra Group AB (org. nr. 556034-8483, Sverige) erverver samtlige aksjer i Barkevik Bruk AS (org. nr. 933667901) og Bresk AS (org. nr. 988807834)