SF Kino AS – Kino1 Gruppen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kino- og kioskdrift

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.01.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

SF Kino AS (org. nr. 962277055) erverver samtlige aksjer i Kino1 Gruppen AS (org. nr. 982426677)