SF Norge AS – Motion Blur AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Distribusjon av film. Produksjon av film

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.12.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

SF Norge AS (org nr 947714732) erverver kontroll i Motion Blur AS (org. nr. 999 178 561)