SFE Produksjon AS / Sunnfjord Energi AS – Jølstra Kraft DA (under stiftelse)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kraftproduksjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.07.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

SFE Produksjon AS (org.nr. 984 882 106) og Sunnfjord Energi AS (org.nr. 916 501 420) etablerer fellesforetak Jølstra Kraft DA (under stiftelse)