SG Midt Invest AS (under stiftelse) – Viko Drift AS / Nær Engros Trondheim AS / Nær Engros Levanger AS / Nær Trans AS / Nær Engros Trondheim Cash & Carry AS / Nær Engros AS / Nær Engros Cash & Carry AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Grossistvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.01.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

SG Midt Invest AS (under stiftelse) erverver 100 % av aksjene i Viko Drift AS (org.nr. 926 847 848),  97,888 % av aksjene i Nær Engros Trondheim AS (org.nr. 980 451 186), 100 % av aksjene i Nær Engros Levanger AS (org.nr. 977 056 721), 100 % av aksjene i Nær Trans AS (org.nr. 981 939 344), 100 % av aksjene i Nær Engros Trondheim Cash & Carry AS (org.nr. 915 815 995), 100 % av aksjene i Nær Engros AS (org.nr. 977 293 383), 100 % av aksjene i Nær Engros Cash & Carry AS (org.nr. 915 815 901)