SG Øst Holding AS – Måkestad Engros Larvik AS / Måkestad Engros Øst AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Storhusholdinger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.12.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

SG Øst Holding AS (org.nr. 925 201 731) erverver 100 % av aksjene i Måkestad Engros Larvik AS (org.nr. 998 934 206) og Måkestad Engros Øst AS (org. nr. 956 958 059)