SGS Norge AS – Cotax AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: utleie av laboratoriepersonell og test-tjenester innen olje og gass

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.01.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

SGS Norge AS (org.nr. 833 711 482), kjøp av samtlige aksjer i Cotax AS (org.nr. 980 212 009).Meldt til Konkurransetilsynet