Sheillamar AS – ICA Detalj AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvare- og detaljhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.12.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Sheillamar AS (org.nr. 987 378 077) overtar varebeholdningen og driften av en filial i ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794).Meldt til Konkurransetilsynet