SIA International SA – SIA Groupe SA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: produksjon og distribusjon av pyntegjenstander for husholdninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.06.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

SIA International SA (under registrering i Frankrike), oppkjøp av SIA Groupe SA (fransk org.nr. 440 166 221).Meldt til Konkurransetilsynet