Siem Offshore Inc – O H Meling & Co AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for forsyningsskip til oljesektoren

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Siem Offshore Inc (Cayman Islands), oppkjøp av O H Meling & Co AS (org.nr. 864 351 352).Meldt til Konkurransetilsynet