Siemens AB – Bewator Holding AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: sikkerhetsteknologi

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Siemens AB (svensk org.nr. 556003-2921), kjøp av samtlige aksjer i Bewator Holding AB (svensk org.nr. 556622-5842).Meldt til Konkurransetilsynet