Siemens AS – Bennex AS / Poseidon Group AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Olje- og gassindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.03.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Siemens AS (org. nr. 967560367) erverver 100 % av aksjene i Bennex AS (org. nr. 9675603679) og Poseidon Group AS (org. nr. 981372042)