Siemens AS – El Trade AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Elektriske motorer og generatorer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.03.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Siemens AS (org.nr. 915826946), erverv av resterende 51% av aksjene i El Trade AS (org.nr. 923749438).