Sika AG – Sarna Kunststoff Holding AG

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for takbelegg/membraner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Sika AG (org.nr. 170.3.000.608-8, Sveits), oppkjøp av Sarna Kunststoff Holding AG (org.nr. 140.3.000.792-6, Sveits).Meldt til Konkurransetilsynet