Simex Gruppen AS – Simex AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Teknisk entreprise

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.03.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Simex Gruppen AS (under stiftelse) erverver 100 % av aksjene i Simex AS (org. nr. 986818227)