Simrad Optronics ASA – Vinghøg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for elektro-optiske instrumenter, ildledningsinstrumenter, kameramoduler og gass- og flammedetektorer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Simrad Optronics ASA (org.nr. 929 449 991), oppkjøp av Vinghøg AS (org.nr. 943 828 008).Meldt til Konkurransetilsynet