Sipano Norge AS – No-Ro-Tex AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: innenfor maskiner og forbruksvarer til vaskeri

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.10.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Sipano Norge AS (org.nr. 919 977 620), oppkjøp av No-Ro-Tex AS (org.nr. 984 677 219).Meldt til Konkurransetilsynet