Sirag AS – virksomheten Modern House (en del av Martinsen AS)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Grossistvirksomhet innen salg av servicer, glass, interiørvarer og kjøkkenutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.10.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Sirag AS (org.nr. 918 319 050) overtar virksomheten Modern House (en del av Martinsen AS) (org.nr. 975 981 673)