Sjøtroll Havbruk AS / Leo Fish AS – Ice Seafood AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Markedsføring og salg av laks og ørret

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.04.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Sjøtroll Havbruk AS (org. nr. 929363833) og Leo Fish AS (org. nr. 994855158) etablerer fellesforetaket Ice Seafood AS (org. nr. 994916343)