Sju selskaper – Moelven Industrier ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: tømmermarkedet og energimarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Glommen Skog BA (org.nr. 988 964 395), Glommen Fond AS (org.nr. 963 711 727), Mjøsen Skog BA (org.nr. 988 983 659), Havass Skog BA (org.nr. 988 983 713), AT Skog BA (org.nr. 989 086 642), Viken Skog BA (org.nr. 988 983 772) og Eidsiva Energi AS (org.nr. 983 424 082), oppkjøp som gir felles kontroll over Moelven Industrier ASA (org.nr. 914 348 803).Meldt til Konkurransetilsynet