SK FireSafety Group B.V – NOHA Norway AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Brannslukkingsutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.09.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

SK FireSafety Group B.V (org. nr. 34377806, Nederland) erverver 100 % av aksjene i NOHA Norway AS (org. nr. 945429070)