Skandinavisk Mat Invest AS – Wilberg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kantinedrift, catering

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.05.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Skandinavisk Mat Invest AS (org nr 995976811) erverver Wilberg AS (org nr 957887112)