Skanol AS – Deler av virksomheten til Hoyer Norway AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Transporttjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.02.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Skanol AS (org.nr. 26076978 Danmark) overtar deler av virksomheten til Hoyer Norway AS (org.nr. 983 989 780)