Skånska Byggvaror AB – Grønt Fokus AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Svømmebasseng, drivhus og vinterhager

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.07.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Skånska Byggvaror AB (org. nr. 556869-5984, Sverige) erverver samtlige aksjer i Grønt Fokus AS (org. nr. 976461428)