Skeidar Holding AS – Skeidar Steinkjer AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: innenfor møbler og interiørvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.12.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Skeidar Holding AS (org.nr. 915 920 020), kjøp av 51 prosent av aksjene i Skeidar Steinkjer AS (org.nr. 976 069 250). Skeidar Holding AS eier etter oppkjøpet 100 prosent av aksjene i Skeidar Steinkjer AS.Meldt til Konkurransetilsynet