SKF Norge AS – RC Dei Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: tilstandsovervåking

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

SKF Norge AS (org.nr. 914 782 929), kjøp av 50 prosent av aksjene i RC Dei Norge AS (org.nr. 976 655 052).Meldt til Konkurransetilsynet