SKS Produksjon AS og Helgeland Kraft AS – etablering av fellesforetak

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Driftssentraltjenester til kraftproduksjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.11.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

SKS Produksjon AS (org.nr. 915637353) og Helgeland Kraft AS (org.nr. 844011342) oppretter et selvstendig fungerende felleforetak (har per i dag ikke et selskapsnavn eller org.nr.)