Skue Sparebank – Hjartdal og Gransherad Sparebank

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bank

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.02.2024

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Skue Sparebank (org.nr. 837 889 812) fusjonerer med Hjartdal og Gransherad Sparebank (org.nr. 937 893 299)