SKY Invest AS – Årdal Mekaniske Verksted AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produkter til olje- og offshoreindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.09.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

SKY Invest AS (org.nr. 890704352) oppkjøp av Årdal Mekaniske Verksted AS (org.nr. 987564830)