Slakteriet AS – Aqua Farms Foredling AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for fisk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Slakteriet AS (org.nr. 988 408 905), oppkjøp av Aqua Farms Foredling AS (org.nr. 979 598 009).Meldt til Konkurransetilsynet