Smart Retur BidCo AS – Smart Retur AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Pallelogistikk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.07.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Smart Retur BidCo AS (org.nr. 924898305) erverver 100% av aksjene i Smart Retur AS (org.nr. 918605541)