Smedvig Eiendom AS / Utstillingsplassen Eiendom AS – Espern Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendomsutvikling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.12.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Smedvig Eiendom AS (org.nr. 828841572) og Utstillingsplassen Eiendom AS (org.nr. 940615291) overtar felles kontroll over Espern Eiendom AS (org.nr. 976001702)