Sogn og Fjordane fylkeskommune/Torghatten ASA – F1 Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Drift av bilfergeruter og passasjerbåt-/hurtigbåtruter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.01.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Inngrep

Torghatten ASA (org.nr. 916819927) erverver 50% av aksjene i F1 Holding AS, og får sammen med Sogn og Fjordane fylkeskommune (org.nr. 941388841) felles kontroll i F1 Holding AS